אתר העיר אתונה
Greece and the islands- אתר יוון והאיים

עיתונות ותוכן אתונה

אתר אתונה אחראי בין היתר על דיווחים הקשורים לתיירות באתונה וגם דיווחים חדשותיים, אם אתם גוף תקשורת הזקוק למידע בנושא אתונה, ניתן לפנות לשרות של הקוחות של אתר אתונה הישראלי מקבוצת האתרים של יוון והאיים.
greece.isl@gmail.com


Powered by Israel-Greece.com & Clickgo.co.il